image

OBUKA ZA TAHOGRAFE I USLUŽNO VOĐENJE RADNOG VREMENA VOZAČA 

Usled čestih promena propisa često nemamo informacije a ni vremena da napravimo dodatnu obuku vozača u vezi sa propisima u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaju ili ZAKONU O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA. 

image

Za vas ćemo obaviti obuku u skladu sa postojećim propisima (Vreme vožnje, vreme odmora, pauze, tahografi, tipovi tahografskih uređaja i vrste taho zapisa, zakonska regulativa, digitalni tahograf…). Svaki vozač će dobiti brošuru sa svim propisima tako da će mogućnost nehotične greške vozača biti svedena na minimum. Samim tim izbegavate bespotrebne kazne. Podsećamo kaznu plaćaju vozač, odgovorno lice i preduzeće. Svaki vozač dobija sertifikat da je slušao kurs i polagao test I sa tim odgovorno lice i preduzeće ispunjava zakonsku normu da je preduzeo mere kako bi usavršio znanja vozača I time osnovano tražio kod sudije za prekršaje oslobođenje kazne za odgovorno lice i preduzeće).

Takođe, radimo uslužno vođenje radnog vremena vozača po najnovijem pravilniku , a po dogovoru i ošitavamo podatke sa digitalnih tahografa i kartica vozača.