image

POSEBNI TOKOVI OTPADA

Prema uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, svaki uvoznik robe - proizvoda koji sadrži gume, akumulatore , kao i električni uređaji i proizvodi, proizvodi koji sadrže azbest ili cement, kao i uvoznici ulja ,maziva , vozila i sl. moraju da prijave elektronski nadležnom ministarstvu količine, da podnesu godišnji izveštaj i pritom da plate i određene takse.

Za Vas odrađujemo celu proceduru u na elektronskom portalu ministarstva u najkraćem roku I šaljemo vam i u pisanoj formi.  

Screenshot