image


SAVETNIK ZA BEZBEDNOST

Prema Zakonu o transport opasne robe Republike Srbije i potpisanim međunarodnim sporazumima svi učesnici u transport opasne robe moraju da imaju Savetnika za bezbenost u transport opasne robe.

Izvod iz Zakona:
Član 5.

Opasna roba može da se primi na transport, pod uslovom da je njen transport dozvoljen u skladu sa ADR/ RID/ ADN, ovim zakonom i podzakonskim aktima koji su doneti na osnovu ovog zakona. 

Captioned Image
Captioned Image
Captioned Image
image

Ko su učesnici u transportu opasne robe – tereta?
• pošiljalac
• prevoznik
• primalac

Ko su ostali učesnici u transportu opasne robe - tereta?
• utovarilac
• paker
• punilac
• korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne
• istovarilac
• organizator transporta
• davalac usluga pretovara opasnog tereta
• privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja vazduhoplova na zemlji, koji u ime avio-prevoznika obavlja poslove prihvata, rukovanja, utovara, istovara i otpreme tereta
• upravljač železničke infrastrukture
• korisnik kola cisterne u železničkom saobraćaju
• zapovednik broda u vodnom saobraćaju 

image

Opasna roba je klasifikovana u Tabeli B ADR/RID/ADN – a i trenutno ima preko 3500 materija koje su klasifikovane u sledeće klase:

Klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti
Klasa 2 Gasovi
Klasa 3 Zapaljive tečne materije
Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije
Klasa 4.2 Samozapaljive materije
Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove
Klasa 5.1 Oksidirajuće materije
Klasa 5.2 Organski peroksidi
Klasa 6.1 Otrovne materije
Klasa 6.2 Zarazne materije
Klasa 7 Radioaktivne materije
Klasa 8 Nagrizajuće materije
Klasa 9 Ostale opasne materije i predmeti

Sve one imaju i svoju dalju klasifikaciju , podgrupe i sl.

Svi koji rade sa ovakvim materijama su obaveznici ADR-RID-ADN-a.